НачалоНовини

Новини

 • DS архиви осигуряват 2 в 1: съхранение и сигурност
  17.04.2018

  Дайрект Сървисиз ООД извършва управлението на наличния физически архив или на част от него и го преместим за съхранение в наше специализирано архивохранилище. Eвропейско качество на услугата съгласно ISO 9001:2015 / ISO 27000:2013. / ISO 14001:2015

  Вижте повече
 • DS Електронни архиви за бизнеси от всякакъв размер!
  02.04.2018

  Дайрект Сървисиз предлага обработка и съхранение на документите, и преобразуване на печатен и ръкописен текст от хартиен и електронен носител в електронна информация. Държим европейско качество при осигуряване на услугата съгласно ISO 9001:2015.

  Вижте повече
 • Информация
  22.01.2018

  Вижте повече
 • ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ
  01.06.2017

  Успешно стартира проект BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма „Дайрект сървисиз ООД“, бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура „Ново работно място 2015“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Вижте повече
Запитване за оферта Свържете се с нас