НачалоНовиниОператор в отдел Управление на архиви

Оператор в отдел Управление на архиви

19.04.2017

 

За своя офис в София търсим млад и амбициозен специалист за позицията “Оператор в отдел Управление на архиви”.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
• Подреждане, опаковане, сканиране и индексиране на документи.

Осъществяване на товаро-разтоварни дейности в офиси на клиенти и в архивохранилището
• Подреждане на кашони в архивохранилището според изискванията на фирмата
• Изпълнение на всякакви други задачи, поставени от прекия ръководител в съответствие с нуждите на компанията и според квалификацията и отговорностите на служителя
• Поддържане на добри междуличностни отношения с колегите

ИЗИСКВАНИЯ:
• Работа в екип
• Възможност за командировки и пътувания в страната
• Базови компютърни умения; способност за работа с Microsoft Office, Open Office, Интернет

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
• Работа в динамична среда
• Връзки с клиенти и възможности за развитие
• Добро възнаграждение и допълнителни придобивки

Кандидатите следва да представят автобиография и мотивационно писмо.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

 

Настоящата обява е във връзка с изпълнение на „Проект BG05M9OP001-1.003-2452-C01 „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз” ООД” и се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.“

Запитване за оферта Свържете се с нас