НачалоУслугиЕлектронни архивиОбработка на формуляри

Обработка на формуляри

Комплексна услуга за извличане на информация от хартиени или електронни формуляри, предоставяне на създадените бази данни за последваща обработка. Дайрект Сървисиз ООД осигурява:

  • извличане на информация от хартиени или електронни формуляри и въвеждане в бази данни;
  • обработка на структурирани (заявления, въпросници), полуструктурирани (фактури) и неструктурирани (писма, жалби) формуляри;
  • ръчно или автоматизирано въвеждане на данни;
  • внедряване на софтуерни платформи за децентрализирано сканиране и централизирана обработка на формуляри.


Услугата „Обработка на формуляри“ осигурява следните конкурентни предимства на нашите клиенти:

  • бърза обработка на входящи формуляри, т.е. бързо обслужване на клиентските заявки;
  • трансформация на информацията – от множество носители към обща база данни с възможност за използване на тази информация за маркетингови цели.
Запитване за оферта Свържете се с нас