Сканиране

Комплексна услуга за трансформиране на хартиения архив в електронен. Дайрект Сървисиз осигурява:
 
  • подредба и сортиране на хартиения архив;
  • цифровизация на хартиения архив – сканиране на документи, независимо от техния размер и физическо състояние;
  • индексиране на сканираните документи – въвеждане на ключови думи, по които документите се търсят в електронния архив;
  • предоставяне на софтуерни платформи за работа с електронния архив, включително хостинг;
  • приемане и физическо съхранение на хартиените документи в специализирани помещения с гарантирана доставка на искани оригинали в рамките на 24 часа.
 
Услугата „Електронни Архиви“ осигурява следните конкурентни предимства на нашите клиенти:
 
  • запазване на архива и защита на оригинални документи от погубване;
  • бърз и удобен достъп до всеки документ, от всеки офис на компанията, т.е. спестяване на време за търсене и връщане на хартиени оригинали;
  • рязко намаляване на обемите копирани документи – служителите работят с електронни копия на документите;
  • спестяване на разходи по изграждане на собствени архивни помещения в скъпите наемни площи на офис сградите.
 Подробно представяне на системата на електронно архивиране ARCHY можете да изтеглите тук.
Запитване за оферта Свържете се с нас