E-invoice

 Дайрект Сървисиз ООД осигурява:

  • конвертори към xml стандарта на e-invoice за множество счетоводни програми;
  • инструмент за цифрово подписване на фактурите, работещ с всички налични на пазара решения за цифров подпис;
  • визуализация на фактурите по зададен от издателя графичен шаблон;
  • публикуване на придружаващи фактурата документи (протоколи, разписки, справки и статистики) в практически всякакъв формат на файла.

Услугата „e-invoice“ осигурява следните конкурентни предимства на нашите клиенти:

 

  • снижаване на оперативните разходи чрез отпадане на пощенските такси за доставка на писма;
  • кратък срок на доставка на всяка изпратена фактура, т.е. подобряване на събираемоста;
  • гарантирана доставка до конкретен получател с визуализация на историята на фактурата;
  • автоматизация на процесите по изпращане на фактури и модернизация на работата на фирмата.

            

Запитване за оферта Свържете се с нас