E-mail

Услуга за изпращане на съобщения по електронен път към голям брой получатели. Дайрект Сървисиз ООД осигурява:

  • обработка на данни и генериране на индивидуално e-mail съобщение;
  • изпращане на персонализирани или групови съобщения по e-mail;
  • комбиниране на различни канали за изпращане на информацията към получателите – хартиено писмо, електронна поща, sms;
  • опериране на мейл сървър от името на нашия клиент.

Услугата „e-mail“ осигурява следните конкурентни предимства на нашите клиенти:

  • бързо уведомяване на голям брой крайни получатели по предпочитан от тях канал;
  • автоматизация на процеса на изпращане на голям брой съобщения;
  • комплексна услуга от един изпълнител.
Запитване за оферта Свържете се с нас