Картов мейлинг

 Комплексна услуга за автоматизирано пликоване на персонализирани карти. Крайната цел е бързо окомплектоване и изпращане на пликове с персонализирани придружителни писма и залепени към тях клиентски карти, при гарантирано 100% съвпадение на данните от писмото и картата. Дайрект Сървисиз ООД осигурява:

    гарантирана защита при електронния пренос, обработка и съхранение на данните;
    производство и доставка на клиентски карти, бланки и пликове за изработка на писмата;
    визуална или релефна персонализация на картите;
    кодиране на чип и/или магнитна лента;
    автоматизирано отпечатване на придружително писмо, сравнение за съответствие между карта и писмо и залепяне на картата върху писмото;
    пликоване на писмата с възможности за добавяне на маркетингови материали;
    разпространение на писмата до получателите с подготовка на електронен отчет за резултатите на кампанията.

Услугата „Картов мейлинг“ осигурява следните конкурентни предимства на нашите клиенти:

    предоставяне на завършен маркетингов продукт на крайния потребител;
    фиксирани цени и ясна себестойност на услугата, т.е. лесно и предвидимо планиране на разходите;
    комплексна услуга от един изпълнител.

Запитване за оферта Свържете се с нас