HomeNews

News

 • In aid of the prospective professionals in digital printing
  19.10.2015

  The Photoshop course, launched on 14.10.2015 by Software University is delighted by great success.

  View more
 • New high performance inserting machine
  29.04.2014

  New high performance inserting machine Bowe Turbo Plus in Direct Services Ltd

  View more
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС 69/11.03.2013Г.
  02.04.2014

  View more
 • Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие.
  06.01.2014

  На 20.12.2013г. „Дайрект Сървисиз” ООД подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на цялостно, автоматизирано и напълно интегрирано иновативно решение за приемане и управление на задачи за печат, производство и доставка на полиграфически продукти от Дайрект Сървисиз ООД”. Проектът получи финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.

  View more
Inquiry Contacts us